Trygghetspakker for hjemmet

Trygghetspakke for private hjem

Å bidra til at flere kan bli boende hjemme selv om behovet for bistand øker er et viktig mål. Dette skaper livskvalitet samtidig som det gir bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren. I tillegger kan anleggene leveres med mobil trygghetsalarm med GPS-funksjon og toveiskommunikasjon. Kommunikasjon skjer via personlig hub (gateway) og GSM-nettet (sikkert API).

Varsel kan sendes hjemmetjenesten i kommunen eller pårørende (via App). Hvor mange sensorfunksjoner som er lagt inn i den enkelte bolig er behovsstyrt, og ruting av varsler kan styres etter en døgnsyklus. Anlegget kan installeres uavhengig av kvaliteten på boligens elektriske anlegg.

Trygghetspakken kan inkludere:

Check mark  Trygghetsalarm

Check mark  Alarmsmykke

Check mark  Vandrealarm (dørsensor og bevegelsessensor)

Check mark  Vise tilstedeværelse i seng (sengesensor)

Check mark  Alarmknapp

Check mark  Røyk- og brannvarsling

Check mark  Hukommelsesstøtte

Check mark  Sikkerhetspakke for kjøkken

Check mark  Alarmhåndtering gjennom vaktrom, App og konfigurasjonsportal

Komfyrvakt

Alarmhåndtering

Oversikt over utløste alarmer kan vises på ulike måter. Standard er en App for alarmhåndtering på ansattes smart-telefoner (android), i tillegg kan vi levere en grafisk vaktromsløsning. Det utvikles også en responssenterløsning som f.eks. kan benyttes på tvers av tjenestenivå i kommunen eller interkommunalt.