Teknisk og praktisk informasjon

TEKNISK OG PRAKTISK INFORMASJON

Linje

Et skalerbart styringssystem

EveryCare sine løsninger er basert på et felles styringssystem (IOT-plattform) som gjør at løsningene er skalerbare både med tanke på antall rom, institusjoner og private hjem som er koblet opp mot løsningen. Den er også skalerbar med tanke på funksjonalitet og ulike sensorkomponenter som er koblet på løsningen.

Ulike sensortyper

Våre løsninger kan leveres med ulike sensortyper, kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon eller en oversikt over disse.

En løsning som er enkel å administrere

EveryCare sine løsninger leveres med en brukervennlig modul for administrasjon som skal gjøre det enkelt å sette ulike innstillinger per rom/pasient. Løsningene ivaretar på denne måten de ulike behovene en pasient måtte ha.

Vårt testlaboratorium

Før en løsning overleveres til kunde testes denne i testlaboratoriumet ved vår lokasjon på Torpa, samt «on-site» hos kunde. Nye komponenter og ny funksjonalitet testes hos oss før det implementeres i løsningen og tilbys kunder. Testlaboratoriumet er bygget som en ordinær leilighet og et tradisjonelt sykehjemsrom, hvor ulike typer scenarioer testes opp mot de ulike sensorene i kundens løsning.

Installasjon og drift

Det tilstrebes en oppetid på 99,9%, levert fra vår datasenterleverandør. Det datasenteret EveryCare benytter ligger i Norge og er levert av Marcello AS (se marcello.no for deres kundeliste). Marcello har avtale med Norsk Helsenett, og har derfor implementert tiltak for å ivareta sikkerheten (herunder tilgjengelighet) på best mulig måte og samtidig ivareta de kravene som stilles. Marcello leverer blant annet tjenester til følgende kunder innenfor helse og velferd: Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Unicare, Legemiddelindustrien (inkludert Felleskatalogen og Farmastat) og EveryCare. For å ivareta kravene til informasjonssikkerhet, herunder også tilgjengelighet, har Marcello implementert en rekke tiltak for å sikre redundans på både det fysiske og logiske nivået. Driften er i dag fordelt på to ulike datasentre, hvor alt fra strømforsyning, maskinvare i sentral serverplattform, kommunikasjonsutstyr, tilknytning til Internett, brannmurer, sikkerhetskopiering m.m. er redundant. Lokasjonene hvor datasentrene befinner seg inngår i dag i den finansielle infrastrukturen hvor det også testes at kravene mht. beredskap og kontinuitet er ivaretatt.

 

Beredskapsrutiner for håndtering av situasjoner der systemet er nede vil ha to sider:

  • Hvilke rutiner EveryCare har for feilretting i samarbeid med våre leverandører.
  • Hvilke rutiner en kommune har for håndtering av en situasjon der velferdsteknologiløsningene er ute av drift.

Feilretting, programvareoppdateringer og konfigurasjonsendringer gjøres sentralisert via EveryCare sin skyløsning, og vil ikke kreve innsats hverken fra tjenesteytere eller tjenestemottakere. Førstegangsinstallasjon kan gjøres av personell fra EveryCare eller al lokal el-installatør. Supplerende installasjoner og skifte av batteri kan gjøres av teknisk personell hos kunde.

Opplæring og dokumentasjon

Opplæring er en naturlig del av implementering av velferdsteknologiløsningene fra EveryCare, og norsk dokumentasjon og bruksanvisninger følger alle leveranser. Det gis primært opplæring til superbrukere/administratorer, hvor disse vil ha videre ansvar for opplæring av kolleger.

 

Erfaringsmessig har følgende vist seg å være tilstrekkelig:

Check mark  ½  dag opplæring av superbrukere/administratorer.

Check mark  1 time opplæring av ordinær bemanning (fullskalaløsning).

(30 minutter ved enkel App for alarmhåndtering).

Check mark  1 times informasjon/opplæring for tjenestemottakere/pårørende.

Check mark  1 dags opplæring av teknisk personell.