Pasientvarsling for institusjon

Pasientvarsling for institusjon

På enhver institusjon er et velfungerende varslingsanlegg påkrevd. Enten det er et sykehjem, omsorgsboliger eller bofellesskap innenfor tilrettelagte tjenester. EveryCare leverer et trådløst og nettbasert anlegg, hvor den enkelte kunde selv avgjør hvor mange sensorkomponenter og funksjoner som skal være integrert i løsningen.

Basisutgave inkluderer

Check mark  Snoralarm

Check mark  Alarmsmykke

Check mark  App for personalet

Check mark  Oversiktsbilde for vaktrom

Check mark  Konfigurasjonsportal

Utvidelsesmuligheter

Check mark  Vandrealarm (dørsensor og bevegelsessensor)

Check mark  Vise tilstedeværelse i seng (sengesensor)

Check mark  Alarmknapp

Check mark  Fallalarm

Check mark  Rompanel for avstilling, nød- og assistanse

Check mark  Mobil trygghetsalarm med GPS

Check mark  Røyk- og brannvarsling

Check mark  E-lås

Alarmhåndtering

Oversikt over utløste alarmer kan vises på ulike måter. Standard er en app for alarmhåndtering på ansattes smart-telefoner (android), i tillegg leverer vi en grafisk vaktromsløsning og har muligheter for korridorskjermer. Det utvikles også en responssenterløsning som f.eks. kan benyttes på tvers av tjenestenivå i kommunen eller interkommunalt.

 
Varsling i App
Oversikt for vaktrom