Våre tjenester

TRYGGHETSPAKKE FOR PRIVATE HJEM

Skaper livskvalitet og bidrar til at flere kan bli boende hjemme,

selv når behovet for bistand øker.

PASIENTVARSLING FOR INSTITUSJON

Vår velferdsteknologi bidrar til trygge pasienter og bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren.

Om oss

EveryCare utvikler og leverer komplette og trådløse velferdsteknologiløsninger til både institusjoner og private hjem. Utvikling av velferdsteknologiløsningene baserer seg på velprøvd teknologi og helhetlig tenking omkring implementering og bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren. Vi tar i bruk kompetanse både fra elektro-, automasjons- og IT-bransjen, samt helse- og omsorgssektoren, og kobler dette sammen for å skape gode innovative løsninger for velferd i årene som kommer. I tillegg leverer vi også ordinære elektrotjenester.

 

EveryCare springer ut av Torpa EL-installasjon. som ble etablert i 2003. I 2014 ble bedriftens portefølje utvidet til å omfatte utvikling og drift av velferdsteknologiløsninger, hvilket førte til navneendringen. Vi samarbeider med en rekke ulike leverandører av nødvendig utstyr for velferdsteknologiløsninger og har bred kunnskap om elektrobransjen som benyttes når løsninger skal installeres og driftes.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan enkelt beskrives som løsninger og tjenester laget for å understøtte brukernes behov og styrke mulighetene for mestring og selvhjulpenhet. Dette kan eksempelvis være tekniske hjelpemidler og sensorkomponenter som settes opp slik at varsler utløses ved gitte hendelser. Velferdsteknologi øker sikkerheten og bedrer arbeidsflyten i hele helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen gjør det nødvendig å tenke nytt hvis det skal være ressurser nok til å yte omsorg til de som trenger det, også i fremtiden.

 

Velferdsteknologi gir sikkerhet både til bruker, pårørende og hjelpeapparatet.

Kontakt oss

Ditt navn
Din epost
Din beskjed

KONTAKTINFORMASJON


Telefon: +47 61 11 25 25
E-post: post@everycare.no

FØLG OSS


Se aktuelle saker på
vår Facebook side.