Våre tjenester

TRYGGHETSPAKKE FOR PRIVATE HJEM

Skaper livskvalitet og bidrar til at flere kan bli boende hjemme,

selv når behovet for bistand øker.

PASIENTVARSLING FOR INSTITUSJON

Vår velferdsteknologi bidrar til trygge pasienter og bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgssektoren.

Om oss

EveryCare er hovedsakelig leverandør og utvikler av trådløse velferdsteknologiløsninger, men leverer også ordinære elektrotjenester. Utvikling av velferdsteknologiløsningene baserer seg på velprøvd teknologi og helhetlig tenking omkring implementering og bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren. Vi tar i bruk kompetanse både fra elektro-, automasjons- og IT-bransjen, samt helse- og omsorgssektoren, og kobler dette sammen for å skape gode løsninger for velferd i årene som kommer. Nyskapingen ligger i nettopp å koble kompetanse fra ulike bransjer sammen.

EveryCare springer ut av Torpa EL-installasjon som ble etablert i 2003. I 2014 ble bedriftens portefølje utvidet til å omfatte utvikling og drift av velferdsteknologiløsninger, hvilket førte til navneendringen. Vi samarbeider med en rekke ulike leverandører av nødvendig utstyr for velferdsteknologiløsninger og har bred kunnskap om elektrobransjen som benyttes når løsninger skal installeres og driftes. EveryCare består av 16 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på ca. 16 millioner kroner.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan enkelt beskrives som tekniske innretninger og sensorkomponenter som settes opp slik at varsler utløses ved gitte hendelser. Velferdsteknologi øker sikkerheten og styrker arbeidsflyten i hele helse- og omsorgssektoren. EveryCare leverer komplette velferdsteknologiløsninger både for institusjoner og private hjem. Den demografiske utviklingen gjør det nødvendig å tenke nytt hvis det skal være ressurser nok til å yte omsorg til de som trenger det også i fremtiden. Velferdsteknologi gir ekstra trygghet både til bruker, pårørende og hjelpeapparatet.

 

EveryCare velferdsteknologi løsning

EveryCare sitt totalsystem for kommuner og private, alt fra enkle digitale trygghets alarmer til total systemer. Respons senter, apper, gps, geofence, fall, hardware og software sammensatt i et system. Del gjerne videre.

Posted by EveryCare AS on 12. mai 2016
Velferdsteknologi gir sikkerhet både til bruker, pårørende og hjelpeapparatet.

Kontakt oss

  • Ditt navn
  • Din epost
  • Din beskjed